11 september 2001: een dag om nooit te vergeten

Nine-Eleven / 11 september

Patriot Day is de jaarlijkse herdenking van de terroristische aanslagen op de Twin Towers van het World Trade Center in New York op 11 september 2001. Amerikanen noemen deze dag ook wel 9/11 (Nine-Eleven). De aanslagen die bijna drieduizend mensen het leven heeft gekost en miljoenen levens veranderden. Patriot Day is door Amerika in het leven geroepen om een ieder wier levens is geraakt, op 11 september 2001, te herdenken.

The Twin Towers

Terwijl Amerika 11 september 2001 op gang komt en ’s ochtends vroeg hun werkdag start, wordt de eerste toren van het World Trade Center ingeslagen door een vliegtuig. Hierdoor komt iedereen in het gebouw vast te zitten. Men weet dan nog niet wat er aan de hand is. Als dan de tweede vliegtuig een gat boord, in de tweede toren van het World Trade Center, wordt al snel duidelijk dat er opzet in het spel is.

Tegen de tijd dat ook de ‘Pantagon’, een gemeentelijke instantie in Washington DC, wordt geraakt door een vliegtuig, is het duidelijk dat Amerika slachtoffer is geworden van een serie terroristische aanslagen. Een vierde vliegtuig wordt in Pennsylvania gekaapt maar de inzittenden weten de terroristen te overmeesteren. Hierdoor weten ze een noodlanding te maken, en het vliegtuig velig te verlaten. Er zijn vele slachtoffers en nabestaanden die met deze pijnlijke herinneringen zijn achtergebleven. Op Patriot Day worden alle overledenen, gewonden en nabestaanden, herdacht.

De plek waar de Towers hebben gestaan is op Patriot Day dan ook het punt waar de herdenking in New York plaats vind. Waar eens de Twins Tower hebben gestaan heeft plaats gemaakt voor een indrukwekkend monument met daarop alle namen van alle slachtoffers die op 11 september 2001, naar aanleiding van de terroristische aanslagen, zijn overleden.

Herdenking 9/11

Patriot Day staat in het teken ter nagedachtenis van de velen politieagenten, brandweerlieden en andere helden die hun eigen leven die dag hebben opgeofferd om andere levens te redden. Het staat in het teken van de vele slachtoffers die zijn gevallen tijdens deze aanslagen. Hartverscheurende beelden van mensen die uit de torenhoge brandende torens springen, en beelden van de torens die uiteindelijk instorten, zal de hele wereld bij blijven.

Een minuut stilte

Op Patriot Day geeft de president van Amerika een prachtige speech. Op alle vier de plaatsen waar het drama zich heeft afgespeeld wordt een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis van de slachtoffers. Dit gebeurt om 8.45u; het moment dat de eerste vliegtuig de eerste toren van het World Trade Center raakte. Nabestaanden kunnen hier bloemen neerleggen.

Lichtstralen

Op de plaats waar de Twin Towers van het World Trade Center stonden worden twee lichtstralen de lucht in geschoten die je nog ver buiten New York kan zien. Elk jaar hangen Amerikaanse vlaggen half stok. Op Patriot Day worden de slachtoffers niet alleen in Amerika herdacht maar over de hele wereld. De vlaggen maken duidelijk dat Amerika sterk blijft en zich niet laat kennen door de aanslagen. Het monument is het hele jaar te bezoeken.

Niek Hindriks