Het Amerikaans zorgstelsel

Als je op vakantie gaat naar Amerika, hoop je natuurlijk niet dat je in het
ziekenhuis belandt of op een andere manier te maken krijgt met het
zorgsysteem. Toch is het wel goed om te weten hoe het zorgstelsel van Amerika
in elkaar zit, mocht je er onverhoopt toch in aanraking mee komen. In Amerika
is de zorg namelijk anders geregeld dan in Nederland.

ObamaCare

Ondanks dat Trump al een poosje president is, bestaat de zorgwet ObamaCare
nog steeds. De officiële naam van deze zorgwet is Patiënt Protection and
Affordable Care Act. Deze wet is onder leiding van Obama in het leven geroepen
om het zorgstelsel van Amerika te verbeteren. In Nederland is het hebben van
een zorgverzekering verplicht, waardoor iedereen altijd de zorg krijgt die hij
nodig heeft. In Amerika is dat niet zo, waardoor veel armere mensen niet de
zorgkosten kunnen betalen die ze nodig hebben. Met ObamaCare kunnen de
armere Amerikanen, maar ook kinderen, zwangere vrouwen en mensen met een
handicap zich relatief goedkoop en makkelijk verzekeren middels Medicaid. Niet
iedereen heeft recht op deze verzekering via Medicaid, dat is afhankelijk van je
inkomen, grootte van het gezin en de staat waarin de Amerikaan woont.

Hoge gemiddelde zorgkosten

De zorgkosten in Amerika per inwoner zijn een stuk hoger dan in Nederland.
Terwijl de zorg in Amerika niet tot de besten behoort. Nederland daarentegen
staat bekend om haar uitstekende zorgstelsel. De gemiddelde zorgkosten voor
een Amerikaanse burger liggen rond de €8000, voor de Nederlandse burger ligt
dat ‘slechts’ rond de €4600. Deze verschillen kunnen verklaard worden doordat
in Amerika instanties vrij zijn om prijzen voor zorgdiensten te bepalen, waardoor
de kosten voor operaties en medicijnen veel hoger liggen. Ook een
ziekenhuisbezoek kost veel meer dan in Nederland. In Amerika betaal je
minimaal €1500 per dag, in Nederland liggen de kosten rond de €500.

Verzeker je goed op reis

De zorgkosten in Amerika liggen dus een stuk hoger dan in Nederland, maar dat
betekent niet per se dat je betere zorg krijgt in Amerika. Als je op reis gaat naar
Amerika is het zeker verstandig om een reisverzekering af te sluiten met een
dekking voor ziektekosten. Het basispakket van je eigen zorgverzekering
vergoedt namelijk alleen de zorg bij spoedeisende hulp tegen Nederlandse
tarieven. Met een reisverzekering worden wel de kosten vergoed volgens de
Amerikaanse tarieven. Het kost je slechts een paar tientjes, maar het is deze
investering waard als je toch om wat voor reden gebruik moet maken van het

Amerikaanse zorgstelsel. Dat je er al te maken krijgt is al vervelend genoeg,
maar voorkom echt grote problemen door jezelf goed in te dekken.