Geschiedenis van Amerika

De verenigde staten van Amerika / Amerika kent een rijke historie. In het onderstaande verhaal gaan we in op de enkele gebeurtenissen van de geschiedenis in van Amerika. Diverse gebeurtenissen hebben het Amerika van vandaag gecreëerd.

Op 14 oktober 1492 werd Amerika ontdekt door Columbus, zoals bekend was zijn doel van de reis het ontdekken van Indië. Echter was Columbus niet de eerste, de Vikingen hebben Amerika reeds ook al ontdekt maar door de komst van Columbus kwam er uitgebreid contact tussen de werelddelen. Vandaar dat vanaf dit punt ook echt sprake is van de Ontdekking van Amerika.

Na de ontdekking werd het land diverse malen gekoloniseerd door Spanje, Engeland, Nederland, Zweden, Frankrijk en Rusland. In 1664 namen Zweden en Nederland afscheid van Amerika.

In 1754-1763 bracht nam Groot Brittannië de Franse koloniën over in Noord Amerika, dit kwam door de Frans indiaanse oorlog. Hierdoor bezit Groot Brittannië opeens een groot gedeelte van de Oostkust.

In 1766 verklaren de dertien koloniën die in de tijd waren opgericht onafhankelijkheid aan Groot Brittannië, de koloniën achten de bescherming van Groot Brittannië niet meer nodig. Hiernaast begonnen ze zich te verzetten tegen de Britse belastingen. Door deze onafhankelijkheid verklaring startte in 1776 de Amerikaanse onafhankelijkheid oorlog. De onafhankelijkheid oorlog was een onderdeel van de Amerikaanse revolutie en resulteert uiteindelijk in 1983 in de erkenning van de onafhankelijkheid door Groot Brittannië. Na de erkenning was Georghe Washington aangewezen als de eerste president van de 13 onafhankelijke staten van Amerika, dit was in 1789.

Nadat de nieuwe natie
was opgericht breidde deze zich sterk uit in westelijke richting. Door de slavenij werd Amerika in tweeën gedeeld, de Unie ( het noordelijke deel) en de confederatie (het zuidelijke deel). Door de oplopende spanning brak er in 1861 tot 1865 een burgeroorlog uit welke leidde tot een overwinning van de noordelijke staten (unie). Hierdoor werd geleidelijk de slavernij in de zuidelijke staten afgeschaft.
Na de bloedige burgeroorlog breidde de unie zich nog verder westelijk uit. De uitbreiding ging ten koste van de inheemse stammen en indianen werden grotendeels volledig verdreven of uitgemoord.

In de 20ste eeuw neemt Amerika deel aan beide wereldoorlogen, na de Great Depression in de jaren 30 draait de economie op volle toeren na het ingrijpen van de Verenigde Staten na de Japanse aanval op Pearl Harbor in 1941. Door deze gebeurtenis is Amerika opgestaan als een wereldmacht. Door het opzetten van het Marshall plan ten behoeve van het helpen van de Europese landen welke getroffen waren door de Tweede wereldoorlog werd er een sterke buffer opgebouwd tegen het communisme.
Na de oplopende spanningen tussen het oosten en het westen leidde dit uiteindelijk tot de Koude Oorlog. Na de Cuba crisis, Vietnam oorlog en andere bekende oorlogen was de val van de Berlijnse muur het symbolische einde van de Koude oorlog. Definitief een einde aan de koude oorlog was het stoppen van de Sovjet unie in december 1991.

Amerika was ondertussen al begonnen met een nieuwe oorlog de Golfoorlog, hierop volgend was de Operatie Desert storm welke Irak(met Saddam Hoessein) weer uit Koeweit verdreef.

Na het aantreden van Bill Clinton maakt Amerika een economische spurt door waar ook Europa van profiteert.

In 2000 werd Amerika voor het eerst sinds 1941 opgeschrikt door een aanval op eigen bodem, de terroristische aanslag op het World Trade Center luidde een nieuwe oorlog “War On terror” in. De oorlog leidde eind 2001 ertoe dat in Afghanistan de Taliban verdreven werd en in 2003 het regime van Saddam Hoessein ten val werd gebracht. In december 2003 werd Saddam Hoessein opgepakt. In 2011 werd de hoofdverdachte van de War on Terror getraceerd.

Aan het einde van het Bush tijdperk 2000 tot 2008, startte de wereldwijde financiële crisis, de financiële crisis begon in het hypotheken land van de verenigde staten en breidde zich later uit naar diverse andere financiële instellingen en vervolgens werd Europa en de rest van de wereld zwaar getroffen door de financiële crisis.

In 2008 werd voor het eerst in Amerika een zwarte president gekozen “Barack Obama”, met Barack Obama wordt er toenadering gezocht en worden er zoveel mogelijk interne problemen opgelost. Zo wordt het zorgsysteem drastisch aangepakt en zijn er diverse andere wijzigingen doorgevoerd.

De geschiedenis van Amerika is erg chaotisch
, er zijn veel burgeroorlogen en oorlogen geweest en dat heeft het land gemaakt wat het nu is. In diverse dorpen is lijkt de tijd te hebben stil gestaan en zijn nog fabrieken zichtbaar uit de jaren ’50. In deze periode draaide alles volop om Amerika en Europa er weer bovenop te helpen.

Amerika krijgt een zakenman als president

In november 2016 komt er een einde aan de regeerperiode van president Barack Obama, die bij veel Amerikanen zeer geliefd was. De strijd om zijn opvolging gaat tussen Hillary Clinton, de vrouw van eerdere president Bill Clinton en de extravagante zakenman Donald Trump. Tegen de internationale verwachtingen in wint Trump de verkiezingen en zo komt er weer een Republikein aan de macht. Na zijn verkiezingen breken er overal in de VS protesten uit, dit is nog nooit eerder op deze schaal voorgekomen na de presidentsverkiezingen. Trump gaat voortvarend aan de slag om maatregelen die Obama had genomen terug te draaien maar dit mislukt op veel punten. Ook met Trump zien te dealen met de strijd tegen Islamitische Staat, een terroristische beweging die wereldwijd aanslagen pleegt en in veel landen oorlog voert. Zijn eerste honderd dagen als president vallen Trump zwaar. In een interview geeft hij aan dat hij had gedacht dat het presidentschap hem minder energie zou kosten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *